ҚҰРМЕТТІ КЕЛУШІЛЕР,
БІЗ СІЗДЕРДІ БІЗДІҢ КІТАПХАНАМЫЗДА КҮТЕМІЗ!

   Назарларыңызға кітапхананы пайдалану ережесін ұсынамыз. Онда кітапхананың жұмыс тәртібі, оқырмандардың міндеттері мен құқықтары белгіленген.ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСТЫҚ ЖАСӨСПІРІМДЕР КІТАПХАНАСЫН ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕСІ

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ

   1.1. Оңтүстік Қазақстан облыстық жасөспірімдер кітапханасы жасөспірімдерге кітапханалық қызмет көрсету мәселесі бойынша арнайы мәдени, білім, зерттеу, ақпараттық және әдіскерлік орталық болып табылады.
   1.2. Кітапхана қорды құрайтын кітаптарды, мерзімдік басылымдарды, кинофотоқұжаттарды және басқа материалдарды қоғамдық пайдалануды ұйымдастырады.
   1.3. Кітапхана қорлары Қазақстан Республикасының мемлекеттік меншігі болып табылады және мемлекет қорғауында болады.


2. ОҚЫРМАНДАРДЫҢ ҚҰҚЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

   2.1. Мекен-жайына, оқу немесе жұмыс орнына қарамай 15-21 жас аралығындағы қыздар мен балалар, сондай-ақ, мекемелер, ұйымдар, кәсіпорындар, жастармен жұмыс істейтін азаматтар жасөспірімдер кітапханасының қызметін пайдалана алады.
   2.2. Оқырмандар:

• қордан басылымдарды және басқа материалдарды уақытша үйге алуға немесе оқу залында пайдалануға;
• анықтама-библиографиялық, ақпараттық қызметтің түрлерін, тағы басқа кітапханада көрсетілетін ақылы, ақысыз қызметтің түрлерін пайдалануға;
• оқырмандарға арналған көпшілік іс-шаралардың барлығына, қызығушылық клубтарына және басқа оқырмандар бірлестіктеріне қатысуға құқылы.

   2.3. Юноши и девушки, временно пребывающие в г. Шымкент (на каникулах, для поступления в учебное заведение, на работу и т.п.) имеют право пользоваться фондами библиотеки в читальных залах.
   2.4. Кітапханаға жазылу үшін азаматтар жеке куәлік (немесе оның орнына жүретін құжатпен мекен-жайынан анықтама) көрсетуі тиіс. Мекен-жайы немесе фамилиясы өзгерген жағдайда оқырман кітапханаға хабарлауы керек. 16 жасқа дейінгі балалар кітапханаға ата-анасы немесе оқу орны берген қолхат негізінде жазылады.
   2.5. Кітапханаға жазылған оқырман кітапхананы пайдалану ережесімен танысып, оны орындауға міндеттенетінін оқырман формулярына қол қоюмен бекітеді.
   2.6. Оқырман басылымдарды немесе басқа да материалдарды 30 күндік мерзімге үйге ала алады. Жаңа журналдарды және сұранысқа ие басқа басылымдарды пайдалану мерзімін кітапхана белгілейді. Анықтамалық басылымдардың жалғыз данасы, сирек және бағалы басылымдар үйге берілмейді.
   Оқырман:

• жыл сайын кітапханада қайта тіркеуден өтуге;
• кітапты мұқият ұстауға, кітапты аларда оның бүтіндігін тексеріп ақауы болса кітапханашыға хабарлауға;
• беттерді бүктемеуге, жыртпауға, кітап бетіне жазбауға, егер оқырман формулярына жазылмаса, кітапханадан алып шықпауға;
• белгіленген уақытта қайтаруға;
• ашық сөрелер мен кітап көрмелеріне қойылған баспа шығармаларын және басқа материалдардың орнын ауыстырмауға міндетті.

   2.7. Кітапхана қорына зиян келтірушілер Қазақстан Республика заңдарына сәйкес материалдық, қылмыстық жауапкершілікке тартылады.
   2.8. Читатели, утерявшие или испортившие произведения печати должны возместить в десятикратном размере их стоимости.
   2.9. 3а нарушение правил пользования библиотекой читатели, предприятия, учреждения, организации могут быть лишены права пользования библиотекой на сроки от 6 месяцев до 1 года.


3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БИБЛИОТЕКИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

   Библиотека обязана:
   Информировать население о всех видах предоставляемых библиотекой услуг.
   Обеспечивать читателям возможность пользоваться фондом, наиболее полно удовлетворять их запросы.
   Осуществлять библиотечное, библиографическое, справочно-информационное обслуживание.
   Обеспечивать высокую культуру обслуживания читателей. Оказывать помощь в выборе необходимых изданий путем устных консультаций, бесед, предоставления в их пользование справочно-библиографического аппарата, книжных выставок, просмотров новых поступлений и других мероприятий.
   В случае отсутствия в фондах библиотеки необходимых читателям произведений печати запрашивать их по межбиблиотечному абонементу из других библиотек.
   Систематически следить за своевременным возвращением в библиотеку выданных читателями произведений печати и иных материалов.

   Если читатель в течение указанного срока не вернет произведения печати и иные материалы, не заменит их равноценными, библиотека может направить в нотариальные органы требование о взыскании с читателя стоимости утерянных книг произведении печати и иных материалов в 10-тикратном размере.


Жұмыс тәртібі:
   Оңтүстік Қазақстан облыстық жасөспірімдер кітапханасы Сіздер үшін күнделікті сағат 1000-ден 1900-ге дейін түскі үзіліссіз жұмыс істейді.
   Демалыс күні: жексенбі.
   Айдың соңғы жұмыс күні: тазалық күні.

Біздің мекен-жайымыз:
   Шымкент қ.
   Т. Орынбаева көш. 21 «А»
   Облыстық жасөспірімдер кітапханасы
   Тел./Факс: 8 (7252) 53-98-88
   Тел.: 8 (7252) 53-47-11