Пайдаланушыға

  1. жұмысында, сондай-ақ сотта қаралуға жіберіледі.
КІТАПХАНАНЫҢ ОҚЫРМАНДАРҒА КЫЗМЕТ КӨРСЕТУДЕГІ ҚҰКЫҒЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ


Кітапхана міндеті:


  • кітапхананың көрсететін қызмет түрлері мен оның ресурстары туралы халықты хабарландырып отыруға;
  • оқырмандар сұранымын зерттеп және мүмкіндігіне қарай толығымен қанағаттандырып отыруға;
  • каталогтар мен картотекалар жүйесі арқылы кеңінен мазмұнын аша отырып, кітаптар, мерзімді басылымдар мен басқа да материалдар туралы түрлі тақырыпта анықтамалар орындай отырып оқырмандардың жалпы кітапханалық қормен пайдалануын қамтамасыз етуге;
  • оқырмандарды кітапхананы пайдалану ережесімен таныстыра отырып қажет басылымды не басқа материалды іздестіру мен алуда кеңес бере отырып көмек көрсету, олардың қолдануында анықтама – библиографиялық аппаратпен пайдалануды ұсына отырып және ақпарат пен насихат шараларын өткізе отырып жоғары мәдениетті қызметпен қамтамасыз ету, оқырмандық тапсырысты белгіленген уақытта орындап (30 минуттан артық емес) қабылданбаған тапсырыстарды ескерту мен қысқарту шараларын қолдануға;
  • кітапханалық қорды сақтау мен тиімді пайдалануды қамтамасыз ету, үйге берілген басылымның кітапханаға уақытылы қайтарылуын жүйелі түрде бақылау, оқырманға қордан берілген және одан қабылдап алынған басылымдарды қарап шығу, кемістік байқалған жағдайда белгілі шара қабылдауға міндетті;
  • кітапхана басылымын пайдаланудың белгіленген мерзімі аяқталғаннан кейін мерзімінде қайтару қажеттілігін оқырманның есіне салу немесе телефоннан хабар беру. Егер басылым не басқа да материалдар уақытында қайтарылмаса, оқырмандарға басылымды қайтару немесе 1 ай ішінде мазмұны мен құны сәйкес басылыммен алмастыру туралы талаппен хат жіберіледі. Сондай-ақ, ондай талап орындалмаған жағдайда оқырманнан заңды